Sněmovní tisk 941
Novela z. - živnostenský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 941/0 dne 6. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Čechlovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1580).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 941/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 941/2, který byl rozeslán 12. 6. 2013 v 17:12.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 92, usnesení č. 1753).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 165, dokument 165/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 9. 2013 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 165/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 334).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 2. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 309/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Líh, Podnikání, Zákon živnostenský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, destiláty, dohled nad trhem, hospodářský trestný čin, chemický alkohol, nedovolený obchod, ochrana spotřebitele, průmysl nápojů, živnost, živnostník

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)941/0


ISP (příhlásit)