Sněmovní tisk 875
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 875/0 dne 13. 12. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 875/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 144, dokument 144/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Radek Sušil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Marcel Chládek, MBA).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 144/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 144/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 8. 2013 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 287).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 267/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6722Vlasta Bohdalová05012-04744.doc (21 KB)
05012-04745.doc (22 KB) / PDF (53 KB, 1 strana)
 14. 5. 2013 v 13:22:33


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, sociální zabezpečení, střední vzdělání, student, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)