Sněmovní tisk 858
Nový návrh střednědobých výdaj.rámců na léta 2014 a 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Nový návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 11. 2012 jako tisk 858/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 11. 2012 (usnesení č. 324). Zpravodajem určen Ing. Pavel Suchánek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 5. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 858/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 307, usnesení č. 1446).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognóza, střednědobé financováníISP (příhlásit)