Sněmovní tisk 857
Vl.n. nového zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 21. 11. 2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 857/0 dne 21. 11. 2012.
  Dodatky doručeny sněmovně 21. 11. 2012.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 22. 11. 2012 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 45). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Pavel Suchánek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 857/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2012 na 48. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 1377).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 857/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 857/3, který byl rozeslán 13. 12. 2012 v 15:12.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 305, usnesení č. 1445).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal 27. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 504/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4784Petr Hulinský04283-03454.doc (20 KB) / PDF (65 KB, 1 strana) 4. 12. 2012 v 09:55:06
4787Josef Novotný04286-03457.doc (29 KB) / PDF (75 KB, 3 strany) 4. 12. 2012 v 11:33:34
4788Josef Tancoš04287-03458.doc (24 KB) / PDF (68 KB, 2 strany) 4. 12. 2012 v 12:22:57
4853Petr Gazdík04321-03527.doc (31 KB) / PDF (99 KB, 3 strany) 7. 12. 2012 v 13:32:14
4895Vít Bárta04343-03560.xls (78 KB) / PDF (45 KB, 1 strana) 11. 12. 2012 v 20:46:02
4901Jana Drastichová04344-03561.doc (21 KB) / PDF (58 KB, 1 strana) 12. 12. 2012 v 08:16:36
4902Vlasta Bohdalová04345-03562.doc (33 KB) / PDF (63 KB, 2 strany) 12. 12. 2012 v 08:27:11
4904Vít Bárta04347-03567.xls (27 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 12. 12. 2012 v 09:30:09
4905Vít Bárta04348-03568.doc (32 KB) / PDF (65 KB, 2 strany) 12. 12. 2012 v 09:30:45


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)