Sněmovní tisk 855
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 11. 2012 jako tisk 855/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 11. 2012 (usnesení č. 324). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Skopal.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 3. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 310, usnesení č. 1449).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politikaISP (příhlásit)