Sněmovní tisk 836
Novela z. o elektronických komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Husák, Ludmila Bubeníková, Václav Cempírek, Jaroslav Eček, František Laudát, Pavol Lukša) předložila sněmovně návrh zákona 26. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: Husák J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 836/0 dne 26. 10. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2012 jako tisk 836/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 12. 2012 (usnesení č. 329). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1503).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 836/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 836/3, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 116, usnesení č. 1640).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 24. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 214/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6562Jan Husák04921-04646.doc (76 KB) / PDF (104 KB, 9 stran) 6. 5. 2013 v 13:51:56
6607Michal Doktor04949-04675.doc (18 KB) / PDF (63 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 16:19:17
6610Michal Doktor04952-04680.doc (17 KB) / PDF (50 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 18:03:59


Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dohoda o službách, elektronická správa dokumentů, elektronický obchod, internet, obchodní smlouva, poskytovatel internetových služeb, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)