Sněmovní tisk 824
Novela z. o technických požadavcích na výrobky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 824/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: Ladislav Velebný a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1404).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 824/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 824/2, který byl rozeslán 8. 2. 2013 v 12:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 1510).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 47, dokument 47/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 3. 2013 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 47/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 146).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 100/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Normy technické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: eurotrh, komunitární certifikace, průmyslová integrace, průmyslový výrobek, sladění norem, stavební materiál, stavebnictví, uvedení výrobku na trh, výroba stavebních dílců

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)