Sněmovní tisk 803
Vl.n.z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 803/0 dne 13. 9. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2012 (usnesení č. 299). Určil zpravodaje: Ing. arch. Miroslav Petráň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1464).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 803/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 803/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 13:44.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 132, usnesení č. 1645).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 6. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 111, dokument 111/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 6. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 111/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 236).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 226/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Lesy, Obchod a služby, Průmysl
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dohled nad trhem, kontrola dovozu, kontrola vývozu, obchodní politika, obchodní pravidla, produkce dřeva, trh, výrobky ze dřevaISP (příhlásit)