Sněmovní tisk 784
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011

Autor: RČR

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 8. 2012 jako tisk 784/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Zpravodajem určen Ing. Václav Kubata.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 784/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1534).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)