Sněmovní tisk 747
1. doplněk plánu voj. cvičení AČR v roce 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 7. 2012 jako tisk 747/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 24. 7. 2012.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 9. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 747/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1519).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 4. 7. 2012 jako senátní tisk 388/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2012 a přijal usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako tisk 388/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)