Sněmovní tisk 746
Změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 746/0 dne 4. 7. 2012.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 7. 2012. Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1289).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 746/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1386).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 7. 2012 jako senátní tisk 389/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 299, které bylo rozdáno jako tisk 389/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2012 a přijal usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako tisk 389/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 762).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 9. 1. 2013.Deskriptory EUROVOCu: Evropská měnová úmluva, mezinárodní dohoda, Mezinárodní měnový fond, revize dohodyISP (příhlásit)