Sněmovní tisk 739
Sml. mezi ČR a Rep. Makedonie o mezinárodní silniční dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 739/0 dne 28. 6. 2012.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 7. 2012. Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1288).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 739/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1385).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 8. 2012 jako senátní tisk 386/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2012 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 386/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 323, které bylo rozdáno jako tisk 386/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 745).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 1. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 12. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 51 pod číslem 94/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Makedonie, mezinárodní doprava, mezinárodní silniční doprava, silniční dopravaISP (příhlásit)