Sněmovní tisk 699
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 21. 2. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 21. 2. 2012 senátorům jako tisk 303/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Václav Homolka).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 303/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 3. 2012 a přijal usnesení č. 239 (neprojednávat).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2012 a přijal usnesení č. 256, které bylo rozdáno jako tisk 303/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 2. 2012 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 536).
  Návrh projednán dne 24. 5. 2012 na 22. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 617).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 5. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Chládek M.,Strnad J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 5. 6. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2012 jako tisk 699/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 152, usnesení č. 1497).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z přidané hodnoty, sazba DPH, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)