Sněmovní tisk 661
Vl. n. ústavního zákona o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: předseda Leg. rady vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 661/0 dne 11. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1607).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7160Kateřina Klasnová05220-05168.doc (21 KB) / PDF (48 KB, 1 strana) 11. 6. 2013 v 13:45:33


Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, voličské právo

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky661/0
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku661/0
490/1991rušíZákon o způsobu provádění referenda661/0


ISP (příhlásit)