Sněmovní tisk 657
Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 24, dokument 24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Eva Richtrová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 24/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 24/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 56).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 657/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 657/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 302, usnesení č. 1563).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2013.

Zákon vyhlášen 14. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 67/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4791Jan Babor04290-03463.doc (25 KB) / PDF (76 KB, 2 strany) 4. 12. 2012 v 15:11:56


Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Politika bytová, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstevní dům, placené služby, poskytování služeb, pronájem nemovitosti, služby, služby obyvatelstvuISP (příhlásit)