Sněmovní tisk 630
Novela ústavního z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Zaorálek L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 15. 3. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2012 jako tisk 630/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: JUDr. Jana Kaslová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 15. 2. 2013 na 51. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 20., 22. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1597).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, promlčení výkonu trestu

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky630/0


ISP (příhlásit)