Sněmovní tisk 605
N.z.o změně právní formy občanského sdružení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Lenka Kohoutová, Jan Čechlovský, Dagmar Navrátilová, Rudolf Chlad, Jaroslava Wenigerová) předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Kohoutová L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 605/0 dne 16. 2. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2012 jako tisk 605/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2012 (usnesení č. 243). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1191).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1401).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 17, dokument 17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 17/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 17/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 55).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 605/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 605/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 300, usnesení č. 1562).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 3. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 3. 2013.

Zákon vyhlášen 19. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 68/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nezisková organizace, občanskoprávní sdružení, správa instituce, veřejně prospěšná služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)