Sněmovní tisk 591
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Huml S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 591/0 dne 2. 2. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 2. 2012 jako tisk 591/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, bezpečnost výrobku, kontrola rychlosti, motorové vozidlo, nekalá reklama, počítačová kriminalita, podvod, příslušenství vozu, trestný čin proti majetku

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)