Sněmovní tisk 585
Novela z. o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: Chvojka J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 585/0 dne 20. 1. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 585/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1066).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 585/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 585/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 585/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 585/5 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Přestupky, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: soudní vyšetřování, správní delikt, správní právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)