Sněmovní tisk 495
Novela z. o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Ústeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 20. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Šenfeld J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 495/0 dne 22. 9. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 20. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2011 jako tisk 495/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2011 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 7. 2. 2012 na 33. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1015).
  Projednávání pokračovalo 25. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1309).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 495/2 (doporučuje zamítnout).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 4. 12. 2012 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 495/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19., 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 495/4, který byl rozeslán 22. 3. 2013 v 10:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3., 3. 4. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 187, usnesení č. 1622).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5969Josef Šenfeld04683-04179.doc (131 KB) / PDF (168 KB, 15 stran) 19. 3. 2013 v 15:20:49
5970Josef Šenfeld04684-04180.doc (40 KB) / PDF (76 KB, 3 strany) 19. 3. 2013 v 15:22:26
5974Michal Babák04688-04185.doc (34 KB) / PDF (98 KB, 3 strany) 19. 3. 2013 v 18:20:21


Hesla věcného rejstříku: Loterie, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, hra

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)