Sněmovní tisk 475
Novela z. o přiznání k registrovanému majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 475/0 dne 9. 9. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 5. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2011 jako tisk 475/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2011 (usnesení č. 176). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 103, usnesení č. 896).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, daňová kontrola, daňové přiznání, soukromý majetek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů475/0


ISP (příhlásit)