Sněmovní tisk 144
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 144/0 dne 15. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2010 jako tisk 144/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 12. 2010 na 9. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 165).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 144/3, který byl rozeslán 15. 3. 2011 v 17:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 121).Hesla věcného rejstříku: Zájem veřejný
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: mzda, neslučitelnost, veřejná funkce, veřejná služba, veřejné vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)