Stenografický zápis 14. schůze, 23. března 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc


107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Pavel Hojda


65. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení

Poslanec Otto Chaloupka
Pan Drahoslav Oulehla


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor


69. Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Petr Skokan


71. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Petr Gazdík
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 9.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Bohuslav Sobotka


73. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení

Poslanec Jan Florián


88. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009 /sněmovní tisk 37/

Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec František Sivera


97. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 194/

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Bořivoj Šarapatka


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Boháč


40. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení

Poslanec David Rath
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Marek Benda
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec David Rath
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jan Florián


89. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 64/

Poslanec Václav Mencl


90. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 69/

Poslanec Václav Mencl


91. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009 /sněmovní tisk 75/

Poslanec Petr Skokan


93. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009 /sněmovní tisk 114/

Poslankyně Ivana Levá


94. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 123/

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Vladimír Koníček


95. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 147/

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Jitka Chalánková


96. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 /sněmovní tisk 149/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


74. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím


75. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Jan Vidím


76. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


77. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Jan Vidím


78. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 12.17 hodin.)
(Na žádost poslaneckého klubu VV prodloužena polední přestávka. Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


108. Informace předsedy vlády Petra Nečase o pozici České republiky na jednání Evropské Rady

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Bauer
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Bauer


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005 /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Gabriela Pecková


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Lenka Andrýsová


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku /sněmovní tisk 182/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Pavel Holík
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 16.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP