Sněmovní tisk 143
Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Zemek V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 143/0 dne 15. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2010 jako tisk 143/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Martin Pecina, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 7. 12. 2010 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: alternativní energie, finanční akcie, kapitálová společnost, obnovitelné zdroje, podpora výroby, státní podpora, výroba energie

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)