Sněmovní tisk 842
Písemná interpelace I. Ohlídala na P. Fialu ve věci problémů v realizaci projektů OP VK a OP VaVpI

Dokument

Autor: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Ivana Ohlídala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialu ve věci problémů v realizaci projektů v operačních programech Vzdělání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace
Adresát: Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Podáno dne: 25. 7. 2012
Odesláno adresátovi: 27. 7. 2012
O zařazení na schůzi požádáno dne: 31. 10. 2012

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 11. 2012 jako tisk 842/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 7. 2. 2013 na 51. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: školství, vedení projektuISP (příhlásit)