Sněmovní tisk 838
N.z.o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

  • PS

    předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: Sekaninová B.,Terelmešová D..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 838/0 dne 30. 10. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2012 jako tisk 838/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Dávky, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronické bankovnictví, elektronické peníze, mateřský příspěvek, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, poštovní finanční služby, sociální dávky, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)