Sněmovní tisk 709
Novela z. o pojišťovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Rudolf Chlad, Jeroným Tejc, Jan Pajer) předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Chlad R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 709/0 dne 13. 6. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 12. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 7. 2012 jako tisk 709/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 7. 2012. Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 36)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1349).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 709/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 709/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 709/4 (komplexní pozměňující návrh).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 709/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 709/6, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 9:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1614).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 160/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4925Jeroným Tejc04357-03592.doc (26 KB) / PDF (65 KB, 2 strany) 13. 12. 2012 v 14:35:04
5702Rudolf Chlad04571-03977.doc (177 KB) / PDF (218 KB, 25 stran) 26. 2. 2013 v 12:35:57
5967Radim Vysloužil04681-04177.doc (73 KB) / PDF (208 KB, 11 stran) 19. 3. 2013 v 13:58:59


Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví, Záchranářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dobročinná práce, neplacená práce, obec, ochrana proti požáru, podmínky pomoci, pojištění, politika financování, pomoc obětem neštěstí, požár

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)