Sněmovní tisk 707
Prot.mezi ČR a vl.Státu Izrael o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 707/0 dne 11. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 6. 2012 (usnesení č. 270). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1286).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 707/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1384).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 9. 1. 2013.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Izrael, letecká doprava, mezinárodní dohodaISP (příhlásit)