Sněmovní tisk 602
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 602/0 dne 10. 2. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 602/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Zákoník práce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, zákoník práce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)