Sněmovní tisk 595
Novela z. o finanční kontrole - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 595/0 dne 6. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2012 (usnesení č. 225). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1062).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/3 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/4 (přerušuje projednávání).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/5 (doporučuje vzít zpět).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/6 (projednáno).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 595/7, který byl rozeslán 26. 10. 2012 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 73, usnesení č. 1397).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 13, dokument 13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Miroslav Škaloud), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Marcel Chládek, MBA).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 13/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 13/4 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 13/1 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 13/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 75).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 595/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 595/9.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1948Alfréd Michalík03375-01705.doc (25 KB) / PDF (82 KB, 2 strany) 12. 4. 2012 v 12:08:55
4844Radim Jirout04312-03518.doc (15 KB) 7. 12. 2012 v 09:41:54


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Finance, Kontrola, Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, financování EU, koordinace financování, státní financování, účetnictví veřejných institucí, veřejná správa, veřejné finance

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)