Sněmovní tisk 578
Novela z. o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 9. 2011. Návrh zákona rozeslán dne 21. 9. 2011 senátorům jako tisk 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 10. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 11. 2011 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 7. 12. 2011 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 415).
  Návrh projednán dne 11. 1. 2012 na 15. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 480).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 18. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: Nenutil M.,Krejča M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 18. 1. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 578/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1084).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1492).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 37, dokument 37/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 2. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2013 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 37/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 11. 2013 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 37/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 11. 2013 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 380).Hesla věcného rejstříku: Řád jednací Senát
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní proces

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)