Sněmovní tisk 560
Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 560/0 dne 27. 12. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 982).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 39, usnesení č. 982).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 285, dokument 285/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 2. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Jaromír Jermář).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 2. 2012 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 285/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 2. 2012 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 285/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 2. 2012 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 521).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2012.

Zákon vyhlášen 28. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 94/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Politika

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, vyznamenáníISP (příhlásit)