Sněmovní tisk 361
N.z.o zrušení z.o zákazu dodávek pro jader.elektrárnu Búšehr

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Petr Braný, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Pavel Hojda, Karel Šidlo) předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 361/0 dne 18. 5. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 5. 2011. Vláda zaslala stanovisko 16. 6. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 6. 2011 jako tisk 361/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Elektrárny, Obchod zahraniční
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, derogace, Írán, jaderná elektrárna, obchodní omezení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)