Sněmovní tisk 116
Novela z. o stavebním spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 116/0 dne 12. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 102).

 • V
  • Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
   Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
   č. 7 (24. a 25. listopadu 2010)
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 27. 10. 2010 na 7. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Politika bytová, Spoření
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, státní podpora, stavební výpomoc, úrok

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)