Sněmovní tisk 882
Novela z. o veřejných zakázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Miloslav Vlček předložil sněmovně návrh zákona 22. 7. 2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 882/0 dne 22. 7. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 8. 2009 jako tisk 882/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2009. Určil zpravodaje: Tom Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 55)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1349). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 83, usnesení č. 1349).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 156, dokument 156/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jan Horník).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 156/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 10. 2009 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 156/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 303).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 10. 2009 poslancům jako tisk 882/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 10. 2009 poslancům jako tisk 882/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 134, usnesení č. 1462).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 417/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní řízení, veřejná zakázka, vítězná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
273/1996novelizujeZákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže882/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)882/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách882/0
139/2006novelizujeZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)882/0


ISP (příhlásit)