Sněmovní tisk 818
N. z. o přechodu některých věcí z majetku ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 818/0 dne 30. 4. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 2009 jako tisk 818/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Převody vlastnictví, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, veřejný majetekISP (příhlásit)