Sněmovní tisk 758
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 758/0 dne 4. 3. 2009.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 163, usnesení č. 1248).Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní volby, poslanecký mandát, sčítání hlasů, volební systém

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů758/0


ISP (příhlásit)