Sněmovní tisk 486
Novela z. o zaměstnanosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 486/0 dne 10. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: PhDr. Lenka Mazuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 744).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2008 na 37. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 486/2, který byl rozeslán 19. 8. 2008 v 20:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 8. 2008 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 49, usnesení č. 864).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 8. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 9. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 10. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 10. 2008.

Zákon vyhlášen 20. 10. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 382/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie /EU/, Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, podpora v nezaměstnanosti, politika zaměstnanosti, pracovní povolení, rovné zacházení, sociální dávky, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení486/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře486/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění486/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů486/0
198/2002novelizujeZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)486/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti486/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích486/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce486/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi486/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce486/0


ISP (příhlásit)