Stenografický zápis 30. schůze, 23. dubna 2008


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Radim Fiala


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 398/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klas
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Šimonovský
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Předseda PSP Miloslav Vlček


19. Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jan Vidím


20. Návrh poslanců Petra Rafaje, Josefa Smýkala, Miloslava Vlčka, Alexandra Černého, Milana Urbana, Petra Wolfa, Ladislava Mlčáka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění zákona č. 177/2003 Sb. /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vlastimil Tlustý


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 480/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ladislav Skopal


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 481/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Gabriela Kalábková


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 486/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec David Kafka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání pokračovalo ve 14.46 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Boris Šťastný


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím /sněmovní tisk 395/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Kateřina Jacques


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Milan Urban
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jindřich Valouch
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Milan Urban
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Krill


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 420/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Radim Fiala
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 486/ - prvé čtení

Poslanec František Laudát
Poslanec David Rath
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec David Rath
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Doktor
Poslanec David Rath
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Lenka Mazuchová


28. Návrh poslanců Davida Ratha, Jaroslava Krákory, Petra Rafaje, Miloslava Vlčka, Josefa Smýkala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení

Poslanec David Rath
Poslanec Alfréd Michalík
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec David Rath
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jan Bürgermeister


30. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové, Juraje Ranince, Pavla Kováčika, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona o zmírnění majetkových křivd československých občanů, kteří zanechali svůj nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s její cesí Ukrajinské sovětské socialistické republice /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP