Sněmovní tisk 382
Novela zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 28. 8. 2007. Návrh zákona rozeslán dne 31. 8. 2007 senátorům jako tisk 105/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Václava Domšová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 10. 2007 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 105/2 (doporučuje Senátu odročit).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 105/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 9. 2007 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 207).
  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 271).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 14. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: Kubera J., Žák J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 17. 12. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2008 jako tisk 382/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 639).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 382/4, který byl rozeslán 14. 5. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 392, usnesení č. 1075).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 2. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 38, dokument 38/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jiří Lajtoch), Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 3. 2009 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 38/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 3. 2009 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 38/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 38/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 132).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 97/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Náležitosti členů Parlamentu, Ústava České republiky, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, pozemní doprava, soukromý majetek, údržba, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)