Sněmovní tisk 971
Novela z. o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Pavel Němec, Jeroným Tejc, Petr Braný) předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 971/0 dne 23. 11. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 12. 2009 jako tisk 971/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Patera a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1553).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 971/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 971/3, který byl rozeslán 19. 3. 2010 v 10:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 75, usnesení č. 1666).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 4. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 278, dokument 278/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Karel Kapoun).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 5. 2010 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 278/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 5. 2010 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 278/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2010 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 501).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 6. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 971/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 971/5.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: automatická hra, hazardní hry, veřejná služba, zisk

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)