Sněmovní tisk 872
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Liška, Kateřina Jacques, Přemysl Rabas, Martin Bursík) předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 2009.
Zástupce navrhovatele: Liška O. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 872/0 dne 18. 6. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2009. Vláda zaslala stanovisko 16. 7. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 7. 2009 jako tisk 872/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 7. 2009. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 53)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 9. 2009 na 62. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací - PS

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)