Sněmovní tisk 849
Novela z. o výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Čurdová A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 849/0 dne 15. 5. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2009 jako tisk 849/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 6. 2009 (usnesení č. 401). Určil zpravodaje: Dana Filipi a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 1. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1529).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Mládež, Rodina, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: chudoba, sociální pomoc, výživa, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba, základní životní potřeby, životní minimum

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)