Sněmovní tisk 695
Novela z. o správních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: Mazuchová L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 695/0 dne 19. 12. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2008. Vláda zaslala stanovisko 21. 1. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 1. 2009 jako tisk 695/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: sociální zabezpečení, soudní pravomoc, soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonný orgán, zjednodušení legislativy, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)