Sněmovní tisk 591
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 591/0 dne 17. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 910).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 591/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 591/2, který byl rozeslán 6. 2. 2009 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 200, usnesení č. 1151).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 4. 2009.
  Zákon Senátem schválen 7. 5. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 5. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 155/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Soutěž hospodářská

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: implementující opatření státu, kontrola restriktivních praktik, soutěžní politika, soutěžní právo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)