Sněmovní tisk 538
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 538/0 dne 18. 6. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 7. 2008 jako tisk 538/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 893).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 538/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 538/3, který byl rozeslán 10. 2. 2009 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi.Projednávání zákona bylo 18. 2. 2009 na 48. schůzi přerušeno (hlasování č. 405, usnesení č. 1084).
  Projednávání pokračovalo 18. 3. 2009 na 52. schůzi.

  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 84).Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Paliva a maziva

Deskriptory EUROVOCu: benzin, daňová úleva, dieselová nafta, spotřební daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)