Sněmovní tisk 444
Novela z. o chemických látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 444/0 dne 29. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 719).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 444/3, který byl rozeslán 10. 6. 2008 v 14:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 843).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 287, dokument 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 467).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon nepodepsal a 11. 8. 2008 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 444/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 444/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 868).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 9. 2008.

Zákon vyhlášen 7. 10. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 119 pod číslem 371/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Hornictví, Chemie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: chemický průmysl, chemický výrobek, nebezpečná látka, ochrana životního prostředí, správní dohled

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)