Sněmovní tisk 312
Úmluva MOP č. 186 o práci na moři

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 312/0 dne 3. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 476).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi Poslanecká sněmovna vzala na vědomí stanovisko vlády (usnesení č. 626).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 9. 2007 jako senátní tisk 110/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 11. 2007 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 110/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 290).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní organizace práce, moře, posádka, zákonné pracovní podmínkyISP (příhlásit)