Usnesení PS č. 476

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři spolu se stanoviskem vlády k informaci /sněmovní tisk 312/ - prvé čtení (30. října 2007)

Související sněmovní tisky

312 Úmluva MOP č. 186 o práci na moři
ISP (příhlásit)