Sněmovní tisk 210
Novela zákona o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: Martínek Radko a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 10. 5. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 2007 jako tisk 210/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 6. 2007 (usnesení č. 138). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 29, usnesení č. 396).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rozpočet, Správa obcí a měst, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, finance místních úřadů, obec, obecní rozpočet, rozpočtová politika, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)